Home » Menu Dostępności

Menu Dostępności

Deklaracja Dostępności

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej psse.bialystok.pl.

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Strona psse.bialystok.pl spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne muszą spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Dostępność na stronie psse.bialystok.pl

Strona psse.bialystok.pl udostępnia Widget Dostępności do Witryny UserWay, który jest obsługiwany przez dedykowany serwer dostępności. Oprogramowanie pozwala psse.bialystok.pl poprawić zgodność z Wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG 2.1).

Włączanie menu dostępności

Menu dostępności psse.bialystok.pl można włączyć, klikając ikonę menu dostępności, która znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Po uruchomieniu menu dostępności zaczekaj chwilę, aż menu ułatwień dostępu załaduje się w całości.

Po serwisie można się poruszać za pomocą myszki oraz klawiatury. Klawisz “TAB” przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek “w dół” i “w górę” można przewijać stronę.
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, m.in przez zmianę wielkości czcionki czy zmianę kontrastu.

Pomimo naszych starań, aby wszystkie strony i treści na psse.bialystok.pl były w pełni dostępne, niektóre treści mogły nie być jeszcze w pełni dostosowane do najsurowszych standardów dostępności. Może to wynikać z nieznalezienia lub zidentyfikowania najbardziej odpowiedniego rozwiązania technologicznego.

Wychodząc naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami Powiatowa Stacja w Białymstoku udostępnia na swojej stronie menu do łatwiejszej obsługi dla osób niepełnosprawnych. Menu dostępności jest zgodne z najnowszymi normami WCAG 2.1.

Poniżej znajdziecie państwo krótki opis obsługi wyżej wymienionego menu :

Przycisk uruchamiania menu (również skrót Ctrl+U)

Krótki opis menu dostępności :

Nawigacja Klawiaturą – po włączeniu tej opcji mogą państwo używać klawisza TAB do poruszania się po stronie internetowej Powiatowej Stacji

Czytaj Stronę – Włączając ta opcję będą mogli państwo wybrać trzy tryby czytania strony (Normalny , Szybki lub Bardzo Szybki) po aktywacji trybu i naciśnięciu myszką lub Klawiszem TAB na dowolny obiekt na stronie jego zawartość zostanie państwu odczytana.

Kontrast+ – Opcja zmiany kontrastu w serwisie, czy to przełączając się na wersję tekstową, czy zmieniając kontrast przy pomocy dostępnych funkcjonalności serwisu, znakomicie ułatwi pracę przy komputerze.

Podświetlenie Linków – Opcja odpowiedzialna za wyszczególnienie linków na stronie i nadanie im lepszej widoczności.

Duży Tekst – Po uruchomieniu opcji jest możliwość 4 stopniowego powiększenia tekstu na stronie w celu polepszenia odczytu.

Odstępy między tekstami – Opcja ta umożliwia powiększenie odstępu pomiędzy treścią tekstu zawartego na stronie.

Zatrzymaj Animację – Po uruchomieniu opcji animacje na stronie zostaną zatrzymane.

Przyjazny dla dyslektyka – Ta opcja umożliwia zmianę fontu w celu polepszenia odczytu strony dla osób z dysleksją.

Kursor – do wyboru są dwie opcje , pierwsza to zwiększenie kursora w celu polepszenia nawigacji na stronie a druga to przewodnik czytania strony.

Podpowiedzi – opcja umożliwiająca wyświetlanie podpowiedzi na stronie.