Home » Oddział Epidemiologii

Oddział Epidemiologii

(pokoje 201, 202 i 204 na II piętrze)

Kierownik Oddziału Epidemiologii PSSE w Białymstoku
Magdalena Fiedorowicz
ul. Warszawska 57A, pok. 201
tel. 85 7325 236 w. 122

pok. 202: tel. 85 7325 236 w. 123 lub 85 7222 041
pok. 204: tel. 85 7325 236 w. 125 lub 85 7222 042 (m.in. nadzór nad szczepieniami ochronnymi)