Home » Oddział Higieny Komunalnej

Oddział Higieny Komunalnej

(pokoje 8, 8a na parterze)

Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej PSSE w Białymstoku
Aneta Hodun

ul. Warszawska 57A, pok. 8a
tel. 85 7325 236 w. 106, 107 lub 85 7222 035