Home » Oddział Higieny Pracy

Oddział Higieny Pracy

(pokoje 203, 205 i 207 na II piętrze)

Kierownik Oddziału Higieny Pracy PSSE w Białymstoku
Andrzej Onichimiuk
ul. Warszawska 57A, pok. 203
tel. (85) 732-52-36 w. 124 lub 85 7222 043

pok. 205 i 207: tel. 85 7325 236 w. 126 i w. 127 lub 85 7222 044