Home » Oddział Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia

Oddział Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia

(pokoje 101, 103, 106a,  106c, 106d, 107 na I piętrze)

Kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia PSSE w Białymstoku
Bożena Korzeniewska
ul. Warszawska 57A, pok. 106c