Home » Oddział Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia

Oddział Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia

(pokoje 101, 103, 106a,  106c, 106d, 107 na I piętrze)

Kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia PSSE w Białymstoku
Bożena Korzeniewska
ul. Warszawska 57A, pok. 106c
tel. 85 7325 236 w. 116
tel. 607 635 349

pok. 101: tel. 85 7325 236 w. 111 lub 85 7222 037
pok. 103: tel. 85 7325 236 w. 113 lub 85 7222 039
pok. 106a: tel. 85 7325 236 w. 114 lub 85 7222 037
pok. 106d: tel. 85 7325 236 w. 117 lub 85 7222 038
pok. 107: tel. 85 7325 236 w. 118 lub 85 7222 037