Home » Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

(pokoje 2,3 na parterze)

Kierownik Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Białymstoku
Beata Grycel
ul. Warszawska 57A, pok. 2
tel. 85 7325 236 w. 103

pok. 3: tel. 85 7325 236 w. 104 lub 85 7222 033