Home » Sekcja Promocji Zdrowia

Sekcja Promocji Zdrowia

(pokój 6 na parterze)

Kierownik Sekcji Promocji Zdrowia PSSE w Białymstoku
Teresa Poznańska
ul. Warszawska 57A, pok. 6
tel. 85 7325 236 w. 105 lub 85 7222 034