Home » Sekcja Statystyki i Zapewnienia Jakości

Sekcja Statystyki i Zapewnienia Jakości

(pokój 102 na I piętrze)

Kierownik Sekcji Statystyki i Zapewnienia Jakości PSSE w Białymstoku
Kierownik ds. Jakości
Halina Liżewska
ul. Warszawska 57A, pok. 102
tel. 85 7325 236 w. 110 lub 85 7222 036