Home » Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

(pokój 108 na I piętrze)

Kierownik Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Białymstoku
Małgorzata Kłębek
ul. Warszawska 57A, pok. 108
tel. 85 7325 236 w. 119 lub 85 7222 040