Kontakty z osobą zakażoną SARS-COV-2 – ZAKŁAD PRACY / RODZINA / SZKOŁA

Przekazywanie danych osobowych w przypadku kontaktu z osobą zakażoną SARS-COV-2.