Home » Szczegółowe Dane Kontaktowe

Szczegółowe Dane Kontaktowe

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
ul. Warszawska 57A, 15-062 Białystok

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.25 do 15.00
sekretariat – pokój 211 (II piętro)

 jedyny możliwy obecnie telefon kontaktowy: +48 22 25 00 115

adres e-mail:

adres skrzynki podawczej ePUAP: /o97h56dvpj/skrytka