Home » Dane Kontaktowe

Dane Kontaktowe

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
ul. Warszawska 57A, 15-062 Białystok

Godziny pracy: poniedziałek-piątek
od  7.25 do 15.00

Telefony kontaktowe:
tel. centrala 85 7325236
tel./fax  85 7325091

Adres e-mail:

Adres skrzynki podawczej ePUAP:
 /o97h56dvpj/skrytka

NIP:  966-05-91-182

REGON:  050386124

Lokalizacja PSSE na mapie