Post Tagged with: "koronawirus"

Zalecenia dla placówek oświatowych dotyczące kontroli pracy systemów instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej

Zalecenia dla placówek oświatowych dotyczące kontroli pracy systemów instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje o zalecanych działaniach mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Do pobrania: Zalecenia dot. działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów […]

Czytaj…

Aktualizacja wytycznych MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2

Aktualizacja wytycznych MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2

W związku z zagrożeniem koronawirusem i wprowadzonym na obszarze kraju stanem epidemii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przekazuje: zaktualizowane informacje dla rolników/plantatorów zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych opracowane przez MRiRW i Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 (Załącznik 1; Załącznik 2; Załącznik 3; Załącznik […]

Czytaj…

Koronawirus – problem zanieczyszczania przestrzeni publicznej przez zużyte środki ochrony osobistej

Koronawirus – problem zanieczyszczania przestrzeni publicznej przez zużyte środki ochrony osobistej

Wraz z obowiązkiem zakładania maseczek oraz używania rękawiczek jednorazowych związanym z pandemia Covid-19 pojawił się problem dotyczący zaśmiecania ulic i chodników przez środki ochrony osobistej. Pozostawianie zużytych maseczek i rękawiczek na ulicy wiąże się z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz stwarza zagrożenie dla środowiska. Zgodnie z wytycznymi Ministra Klimatu i […]

Czytaj…

Aktualizacja wytycznych i wskazań Głównego Inspektora Sanitarnego w obszarze bezpieczeństwa żywności w związku z zagrożeniem koronawirusem

Aktualizacja wytycznych i wskazań Głównego Inspektora Sanitarnego w obszarze bezpieczeństwa żywności w związku z zagrożeniem koronawirusem

W związku z zagrożeniem koronawirusem i wprowadzonym na obszarze kraju stanem epidemii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przekazuje: zaktualizowane informacje dla rolników, plantatorów opracowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z zagrożeniem COVID-19 (Załącznik 1); zaktualizowane zalecenia Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku kierowane do konsumentów (Załącznik 2); […]

Czytaj…

Wytyczne przeciwepidemiczne dotyczące zasad funkcjonowania żłobków, przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego

Wytyczne przeciwepidemiczne dotyczące zasad funkcjonowania żłobków, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z  dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (zaktualizowane) Wytyczne Ministerstwa  Zdrowia, Państwowej  Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla instytucji opieki […]

Czytaj…

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa żywności w kontekście zagrożenia koronawirusem i wprowadzonym na obszarze kraju stanem epidemii

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa żywności w kontekście zagrożenia koronawirusem i wprowadzonym na obszarze kraju stanem epidemii

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przekazuje zalecenia Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku kierowane do przedsiębiorców branży spożywczej w kontekście zagrożenia koronawirusem i wprowadzonym na obszarze kraju stanem epidemii: Zalecenia dla zakładów prowadzących produkcję, dystrybucję żywności, w tym gotowych potraw i posiłków (Załącznik 1; Załącznik 2) Zalecenia dla […]

Czytaj…

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii). Wytyczne: http://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasiewystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/