Post Tagged with: "przedszkola"

obrazek

Wytyczne przeciwepidemiczne dotyczące zasad funkcjonowania żłobków, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z  dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (zaktualizowane) Wytyczne Ministerstwa  Zdrowia, Państwowej  Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla instytucji opieki […]

Czytaj…