Home » Tornistry Szkolne

Tornistry Szkolne

ZALECENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

 • waga tornistra nie powinna przekraczać 10% do 15% masy ciała ucznia;
 • powinien posiadać usztywnioną ściankę przylegającą do pleców;
 • jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie;
 • cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej;
 • tornister powinien mieć równe, szerokie szelki;
 • długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie, zapewniając jednocześnie jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców;
 • zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej;
 • tornister należy nosić na obu ramionach;
 • konieczna jest kontrola rodziców nad zawartością tornistra, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów nadmiernej ilości zbędnych rzeczy;
 • wskazane jest korzystanie na terenie szkoły z miejsc przeznaczonych do pozostawienia przyborów lub podręczników szkolnych.

Nadmierna waga tornistra może powodować nasilenie bólów pleców, ma wpływ na zmniejszenie pojemności płuc, może sprzyjać kształtowaniu nieprawidłowej statyki ciała i w efekcie powodować skrzywienia kręgosłupa.

Na przekroczenie wagi tornistrów/plecaków uczniów mają wpływ przede wszystkim czynniki takie jak:

 • obciążenie podręcznikami i zeszytami z przedmiotów, które nie były ujęte w programie nauczania w danym dniu;
 • noszenie dodatkowych słowników i książek;
 • noszenie przedmiotów niezwiązanych bezpośrednio z programem nauczania, takich jak: pamiętniki, albumy, zabawki;
 • rodzaj materiału, z jakiego został wykonany tornister lub plecak (waga pustego tornistra waha się od 0,5 kg do 2 kg);
 • niewystarczający nadzór opiekunów nad zawartością tornistrów;
 • niekorzystanie z możliwości pozostawienia części podręczników i przyborów w szkołach.

Oprócz prawidłowo dobranego, spakowanego i użytkowanego tornistra należy uczniom zapewnić odpowiednią ilość aktywności fizycznej, a także właściwe stanowisko pracy, zarówno w szkole, jak i w domu oraz wyrobić właściwe nawyki ruchowe przy oglądaniu telewizji, pracy przy monitorze czy odrabianiu lekcji.