Home » Zatwierdzenie i/lub wpis do rejestru zakładów – prawo składania oświadczeń w miejsce obowiązku przedstawiania zaświadczeń

Zatwierdzenie i/lub wpis do rejestru zakładów – prawo składania oświadczeń w miejsce obowiązku przedstawiania zaświadczeń

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 25 marca 2011r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (tekst jednolity Dz.U. 2011 nr 106 poz. 622) wprowadzającym zmiany w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2017 poz. 149, ze zm.) m.in. w zakresie obowiązku zatwierdzenia/wpisu do rejestru zakładów, zniesiony został obowiązek dołączania załączników do wniosków o zatwierdzenie/wpis do rejestru zakładów lub o dokonanie zmian w rejestrze zakładów aktualnych odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczeń o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub zaświadczeń o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych wraz z nadanym numerem identyfikacyjnym.

W związku z powyższym we wnioskach o wpis zakładu do rejestru zakładów, o zatwierdzenie zakładu lub o dokonanie zmian w rejestrze zakładów wystarczy podanie numeru z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, albo numeru identyfikacyjnego w ewidencji gospodarstw rolnych w odniesieniu do podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących działalność w zakresie dostaw bezpośrednich.

Podmioty działające na rynku spożywczym powinny podawać te dane odpowiednio we wniosku o wpisie do rejestru zakładów, o zatwierdzenie zakładu działającego na rynku spożywczym lub o dokonanie zmian w rejestrze zakładów (art. 64 ust.2 pkt 1a i 1b ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia).