Zmiana dni pracy PSSE Białystok 2017 PDF Drukuj Email
wtorek, 11 kwietnia 2017 13:46

ZARZĄDZENIE NR 5/2017

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku

z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Na podstawie §1 pkt 1 i 2 Zarządzenia nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej, zarządza się co następuje:

 

§ 1. W 2017 r. dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej

w Białymstoku dni:

 

1) 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia ustala się dniami wolnymi od pracy;

2) 13 maja, 24 czerwca i 9 września wyznacza się dniami pracy.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania przez Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Białymstoku

lek. med. Zbigniew Wojciech Zwierz

Specjalista Organizacji Ochrony Zdrowia

Wpisany przez Administrator   
Poprawiony: czwartek, 13 kwietnia 2017 11:00
 
WOJEWÓDZKA OLIMPIADA WIEDZY O HIV/AIDS 2017 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 10 kwietnia 2017 12:03

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku w imieniu organizatorów szczebla powiatowego i wojewódzkiego informuje, że po raz kolejny organizowana jest   Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS kierowana do uczniów szkół gimnazjalnych.

 

Celem olimpiady jest poszerzenie wiedzy na temat zapobiegania zakażeniom wirusem HIV, chorobom przenoszonym droga płciową oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS.

 

Do Olimpiady zgłosiło się jedenaście gimnazjów z terenu miasta Białegostoku.

 

Realizacja Olimpiady przebiegać będzie etapowo. Eliminacje szkolne powinny być zorganizowane do końca kwietnia 2017.

Etap powiatowy odbędzie się 10 maja 2017 w Sali Konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3.

Do zadań szkól zgłoszonych do Olimpiady  należy pomoc
w przygotowaniu uczniów do wszystkich etapów Olimpiady, przeprowadzenie we własnym zakresie eliminacji klasowych/ szkolnych i zgłoszenie 5 laureatów do etapu powiatowego. 
Termin przesyłania protokołów  z eliminacji szkolnych wraz ze zgłoszeniem finalistów do etapu powiatowego  - 4 maja 2017

na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

ul Warszawska 57 a  15-062 Białystok

(Sekcja Promocji Zdrowia tel. 85 7325-236 w 105)

lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku służą radą i pomocą metodyczną podczas trwania szkolnych i powiatowych eliminacji Olimpiady, a także wsparciem w dostępne materiały informacyjne i pomoce do nauki.

 

Materiały do pobrania :

Regulamin 2017

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka zał 1

Protokół z eliminacji szkolnych zał 2

Zgłoszenie finalistów do etapu powiatowego zał 2a

Wpisany przez Piotr Czuba   
Poprawiony: wtorek, 11 kwietnia 2017 11:27
 
Oceny obszarowe jakości wody oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego za rok 2016 PDF Drukuj Email
czwartek, 30 marca 2017 11:36

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przedstawia oceny obszarowe jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego na terenie powiatu białostockiego i miasta Białystok za rok 2016 (w załączonym dokumencie).

Załączniki :

Ocena obszarowa gminy Białystok

Ocena obszarowa gminy Choroszcz

Ocena obszarowa gminy Czarna Białostocka

Ocena obszarowa gminy Dobrzyniewo Duże

Ocena obszarowa gminy Gródek

Ocena obszarowa gminy Juchnowiec Kościelny

Ocena obszarowa gminy Łapy

Ocena obszarowa gminy Michałowo

Ocena obszarowa gminy Poświętne

Ocena obszarowa gminy Supraśl

Ocena obszarowa gminy Suraż

Ocena obszarowa gminy Turośń Kościelna

Ocena obszarowa gminy Tykocin

Ocena obszarowa gminy Wasilków

Ocena obszarowa gminy Zabłudów

Ocena obszarowa gminy Zawady

Wpisany przez Administrator   
Poprawiony: wtorek, 11 kwietnia 2017 11:27
 
Ogłoszenie naboru z dnia 2017-03-24 PDF Drukuj Email
piątek, 24 marca 2017 13:04

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku ogłasza nabór

na stanowisko młodszego asystenta w Oddziale Higieny Komunalnej

 

w wymiarze pełnego etatu czasu pracy w ramach umowy o pracę na czas określony

Wymagane wykształcenie: wyższe drugiego stopnia- kierunki: chemia, ochrona środowiska, inne techniczne;

Staż pracy – minimum 1 rok;

Uciążliwości związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku: praca przy komputerze, praca w terenie, narażenie na stres;

Wskazane kompetencje i umiejętności:

- kultura pracy i kultura osobista,

- cierpliwość, dokładność, terminowość

- planowanie i myślenie strategiczne, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność

- obsługa programów komputerowych/Pakiet MS Office/

 

Termin składania CV i listów motywacyjnych do 30.03.2017r. drogą elektroniczną na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub w siedzibie Powiatowej  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku ul Warszawska 57A pok. 208

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobistych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( t. j. Dz.U. z 2016 r. Nr poz. 922)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85-73-25-236 w.128.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Białymstoku

/-/ lek. med. Zbigniew Wojciech Zwierz

Wpisany przez Piotr Czuba   
Poprawiony: piątek, 24 marca 2017 13:22
 
ZAKAZ UŻYWANIA E-PAPIEROSÓW W MIEJSCACH PUBLICZNYCH PDF Drukuj Email
środa, 02 listopada 2016 14:34

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy antytytoniowej, przypomina o zakazie używania e-papierosów w miejscach publicznych oraz o konieczności umieszczania znaku zakazującego używania epapierosów.


W dniu 24 sierpnia 2016 w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Przepisy ustawy weszły w życie 8 września 2016.

Zgodnie z nowymi przepisami używanie papierosów elektronicznych oraz nowatorskich wyrobów tytoniowych ograniczone zostaje w miejscach publicznych w takim samym zakresie, jak palenie papierosów tradycyjnych. Zakaz palenia e-papierosów obowiązuje więc m.in na przystankach, w środkach transportu, na terenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w placówkach oświatowych, obiektach sportowo-rekreacyjnych, lokalach gastronomicznych i placach zabaw.

Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia obowiązany jest o umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych . Brak informacji o zakazie palenia skutkuje karą grzywny do 2000 zł.

Osoby palące wyroby tytoniowe, nowatorskie wyroby tytoniowe lub papierosy elektroniczne wbrew postanowieniom ustawy podlegają karze grzywny do 500 zł. Ustawa wprowadza również zakaz sprzedaży papierosów elektronicznych i pojemników z płynem nikotynowym do ich uzupełniania osobom poniżej 18-go roku życia. Od dnia wejścia w życie ustawy obowiązuje także bezwzględny zakaz reklamy i promocji oraz sprzedaży na odległość (w tym internetowej) papierosów elektronicznych i płynów do e-papierosów. Za złamanie większości nowych ograniczeń lub zaniechanie obowiązków przedsiębiorcom grozić będzie kara do 200 tys. złotych lub kara pozbawienia wolności.

Szczegóły dotyczące znowelizowanej ustawy:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001331

Wpisany przez Wioleta Owczarska   
Poprawiony: czwartek, 02 marca 2017 13:51
 
„BIEG PO ZDROWIE” – nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej PDF Drukuj Email
poniedziałek, 13 lutego 2017 12:54

W roku szkolnym 2016/2017 rusza I edycja nowego programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”, skierowanego do dzieci z IV klas szkół podstawowych, a więc w wieku 9-10 lat. Program opracowany został w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. I edycja programu obejmie do 20% szkół podstawowych w Polsce, (15 szkół w Białymstoku i powiecie białostockim) .

Według badań HBSC z 2010 r. dzieci po raz pierwszy sięgają po papierosy już w wieku 11 lat i poniżej (13,1%). Okres krytyczny, kiedy uczniowie próbują rożnych używek, przypada na przedział 9–10 lat. Badania CBOS „Młodzież 2013” wskazują, że wśród młodzieży szkolnej 11–15 lat próby palenia podjęło 44%. Podejmowanie prób palenia i częstość palenia wzrastają z wiekiem, szczególnie pomiędzy 11. a 13. rokiem życia. Dlatego też powstał program skierowany do 9-10 latków, czyli grupy wiekowej będącej tuż przed inicjacją tytoniową.

Głównym celem programu jest opóźnienie lub zapobieżenie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. Istotnym celem realizowanej edukacji prozdrowotnej jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podczas cyklu zajęć dzieci przeprowadzają wywiady z osobami niepalącymi, liczą koszty jakie generuje palenie papierosów, pracują w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów lub tworzą komiks z bohaterami programu. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Uczniowie są zachęcani do aktywnego udziału poprzez dyskusje, wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, refleksji czy pomysłów. Aktywny udział sprzyja identyfikowaniu się z omawianą tematyką i motywuje do tego, aby zdobytą wiedzę i umiejętności stosować w codziennym życiu.

Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia będą tłem poruszanych tematów.

Program jest skierowany także do rodziców lub opiekunów uczniów, gdyż jak wskazują badania naukowe, zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.

Pilotażowa edycja programu została bardzo pozytywnie odebrana przez uczniów. Rodzice najbardziej docenili walory edukacyjne i ciekawe zadania dla dzieci. Za najbardziej motywujące uznali przekazywaną dzieciom lekcję asertywności.

W opinii nauczycieli realizujących program jest on dobrze skonstruowany zarówno metodycznie jak też merytorycznie. Ważnymi elementami programu były zagadnienie asertywności, oraz wywiad z osobą niepalącą. Istotne okazały się informacje dotyczące kosztów palenia oraz składu dymu papierosowego. Prowadzący docenili również nacisk położony przez autorów programu na aktywność uczestników oraz jakość i formę materiałów edukacyjnych – podręcznika, zeszytu ćwiczeń dla uczniów, plakatów.

Do programu przygotowano atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały:

  • podręcznik dla nauczyciela;
  • zeszyt ćwiczeń dla ucznia;
  • plakaty;
  • ulotkę informacyjną dla rodziców.

Wsparciem w realizacji programu jest cykl filmów edukacyjnych, nagrany przez Główny Inspektorat Sanitarny wraz z ekspertami z dziedziny psychologii oraz autorami programu.

Pierwszy z filmów  poświęcony jest treningowi umiejętności wychowawczych. W serii filmów wystąpiła Pani Dominika Ambroziewicz-Wnuk, psycholog z Centrum Busola.

W filmie pt. „Dlaczego warto budować i dbać o poprawną komunikację z dzieckiem?” udział wzięła Pani Patrycja Szeląg-Jarosz – psycholog z Centrum Busola

Przygotowany został też film z udziałem autorów programu - Panią Kamillą Bargiel-Matusiewicz i Panem Rafałem Dziurlą, poświęcony założeniom programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”.

Filmy mają za zadanie pomóc rodzicom dzieci biorących udział w programie oraz innym rodzicom, którzy będą szukać w internecie pomocy przy wychowywaniu dzieci w kontekście uzależnień. Filmy pozwolą na szybkie i łatwe zapoznanie się z programem, poznanie kluczowych wskazówek dotyczących wychowywania dzieci, rozwiązanie swoich problemów, poznania sposobów komunikowania się z dzieckiem, radzenia sobie z uzależnieniami dzieci, a także skłonią do refleksji. Filmy dostępne są pod adresami:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYixRDBDj79fDMDUYW3GZgwDzVru4becW

 

Pliki do pobrania :

Wpisany przez Wioleta Owczarska   
Poprawiony: czwartek, 02 marca 2017 13:51
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 18
NIZP - Państwowy Zakład Higieny Instytut Żywności i Żywienia Monitoring Jakości Sanitarnej Wody Instytut Medycyny Pracy Ministerstwo Zdrowia