Informacja dla osób głuchoniemych PDF Drukuj Email
poniedziałek, 23 listopada 2015 14:38

W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012 r. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 z 2011 r., poz. 1243 ) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (głuchonieme) mogą komunikować się z urzędem za pomocą:

W kontakcie z urzędem osoba uprawniona (głuchonieme) będzie miała prawo do:

  • pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego
  • pośrednictwa tłumacz SJM - systemu językowo-migowego


Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, trzeba powiadomić o tym Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (np. mailem, faksem) 3 dni przed dniem, kiedy planuje się załatwiać sprawę w urzędzie.

Wniosek o świadczenie usług tłumacza do pobrania.


Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wpisany przez Administrator   
Poprawiony: piątek, 07 października 2016 07:56
 
NIZP - Państwowy Zakład Higieny Instytut Żywności i Żywienia Monitoring Jakości Sanitarnej Wody Instytut Medycyny Pracy Ministerstwo Zdrowia