ROZTRZYGNIĘTY ETAP POWIATOWY OLIMPIADY WIEDZY O HIV/AIDS 2017 PDF Drukuj Email
piątek, 12 maja 2017 09:23

W dniu 10 maja 2017. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się eliminacje powiatowe Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS kierowanej do szkół gimnazjalnych.

 

Celem Olimpiady jest poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zapobiegania zakażeniom wirusem HIV, chorobom przenoszonym drogą płciową oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS.

 

Organizatorzy Olimpiady:

ü  Wojewódzka i Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna
w Białymstoku,

ü  Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy  
w Białymstoku,

ü  Urząd Miejski w Białymstoku

ü  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku,

ü  Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku,

ü  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

 

W etapie powiatowym udział wzięło 52 laureatów eliminacji szkolnych z 11 szkół gimnazjalnych z terenu miasta Białegostoku.

Uczestnicy Olimpiady wypełniali test, składający się z 29 pytań zamkniętych i 1 pytania otwartego, wykazując się dużym zasobem wiedzy dotyczącym ww. tematyki.

Laureaci etapu powiatowego:

I miejsce –Wiktoria Kowalska – Publiczne Gimnazjum nr 30
w Białymstoku

II miejsce- Artur Sierzputowski - Publiczne Gimnazjum nr 30
w Białymstoku

III miejsce-  Angelika Stasiak – Publiczne Gimnazjum nr 1
w Białymstoku

 

Eliminacje wojewódzkie odbędą się 25 maja 2017 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku ul.

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za udział w Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS , a laureatom etapu powiatowego życzymy powodzenia w eliminacjach wojewódzkich.

Zdjęcia z Olimpiady :

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

Wpisany przez Teresa Poznańska   
Poprawiony: piątek, 12 maja 2017 09:48
 
NIZP - Państwowy Zakład Higieny Instytut Żywności i Żywienia Monitoring Jakości Sanitarnej Wody Instytut Medycyny Pracy Ministerstwo Zdrowia