Pokaż: 
1   Link   Izba Celna
Izba Celna w Białymstoku
ul. Octowa 2, 15-399 Białystok
2   Link   Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 26a, 15-959 Białystok
3   Link   Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku
ul. Fabryczna 2, 15-483 Białystok
4   Link   Inspekcja Handlowa
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku
ul. Żelazna 9 lok. 1U, 15-297 Białystok
5   Link   Inspekcja Jakości Handlowej Art. Rolno-Spożywczych
Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Laboratorium Specjalistyczne w Białymstoku
ul. Ogrodowa 10, 15-027 Białystok
6   Link   Inspekcja Ochrony Środowiska
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok
7   Link   Urząd Miejski
Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
8   Link   Starostwo Powiatowe
Starostwo Powiatowe w Białymstoku
ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok
9   Link   Kuratorium Oświaty
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok
10   Link   Urząd Statystyczny
Urząd Statystyczny w Białymstoku
ul. Krakowska 13, 15-959 Białystok
11   Link   Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - oddział w Białymstoku
ul. Młynowa 29, 15-404 Białystok
NIZP - Państwowy Zakład Higieny Instytut Żywności i Żywienia Monitoring Jakości Sanitarnej Wody Instytut Medycyny Pracy Ministerstwo Zdrowia