Promocja Zdrowia w Oczach Dziecka 2015 PDF Drukuj Email
wtorek, 14 września 2010 08:10

Medycyna naprawcza stała się obecnie w Polsce sprawą powszechnej troski. Tymczasem zgodnie z rozpoznaniem Światowej Organizacji Zdrowia poziom służby zdrowia i dokonania medycyny w niewielkim stopniu decydują o kondycji zdrowotnej społeczeństwa, natomiast istotnym warunkiem zdrowia są właściwe zachowania zdrowotne oraz styl życia.  Ogromnie ważnym zadaniem staje się zatem zapoznawanie z zasadami dbania o zdrowie i wdrażanie do higienicznego stylu życia od najmłodszych lat.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska, pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku i Referatu Zdrowia Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku zainicjowali przed laty projekt skierowany do środowiska białostockich szkół podstawowych: Promocja zdrowia w oczach dziecka zakończony Przeglądem Dziecięcej Twórczości Teatralnej ph „Bądź zdrów”.
W ciągu czternastu  lat realizacji projektu wyłoniło się stałe grono organizatorów działań skupiające, oprócz głównych pomysłodawców, następujące instytucje i organizacje:  Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział w Białymstoku, Białostockie Centrum Onkologii i jako gospodarza przeglądu: Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku.

Cele projektu :

- popularyzacja wiedzy o zdrowiu, jego uwarunkowaniach i zasadach zdrowego stylu życia;

- kształtowanie pozytywnych postaw prozdrowotnych do zdrowia własnego, innych ludzi i otoczenia;

- promowanie zdrowego, aktywnego  stylu życia, jako alternatywy dla palenia tytoniu

- upowszechnianie twórczości teatralnej jako metody promocji zdrowia.

 

Głównym założeniem programu jest  przygotowanie i przeprowadzenie przez kadrę pedagogiczną szkół działań edukacyjnych dotyczących szeroko rozumianego zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego (upowszechnianie zasad zdrowego stylu życia,  profilaktyki uzależnień ze szczególnym zwróceniem uwagi na profilaktykę antytytoniową, bezpieczeństwa, właściwego stosunku do innych ludzi, tolerancji, szacunku do starszych itp.). Formę i szczegółową tematykę działań, zgodnie ze swoimi potrzebami, ustalają sami realizatorzy wykorzystując własne doświadczenie i inwencję twórczą.

Efektem edukacji powinny stać się formy sceniczne przygotowane przez placówki i zaprezentowane podczas Przeglądu Dziecięcej Twórczości Teatralnej p.h. „Bądź zdrów.

W roku 2015 organizatorzy po raz piętnasty zapraszają uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Białegostoku do udziału w projekcie i przygotowania przedstawień o tematyce prozdrowotnej.

Impreza finałowa odbędzie się 9 czerwca 2015 r. w Młodzieżowym Domu Kultury ul. Warszawska 79a w Białymstoku

 

Regulamin XV edycji programu Promocja Zdrowia w Oczach Dziecka zakończonego Przeglądem Dziecięcej Twórczości teatralnej "Bądź zdrów" - do pobrania 

Karta zgłoszenia - do pobrania

 


 

 

 

 

 


Występy dzieci podczas  XIII  Przeglądu Dziecięcej Twórczości Teatralnej "Bądź zdrów"

Poprawiony: piątek, 15 maja 2015 09:31
 
NIZP - Państwowy Zakład Higieny Instytut Żywności i Żywienia Monitoring Jakości Sanitarnej Wody Instytut Medycyny Pracy Ministerstwo Zdrowia