Czyste powietrze wokoł nas PDF Drukuj Email
czwartek, 09 września 2010 12:23

 

 

 

Pierwszym środowiskiem  w jakim dziecko się rozwija jest rodzina, następnie instytucje wychowawcze jak

 

przedszkole, szkoła czy grupa rówieśnicza. Wzory zachowań również w odniesieniu do nałogu palenia kształtuje między innymi środowisko rodzinne. Z badań wynika ,że prawdopodobieństwo palenia przez dzieci wzrasta, kiedy palą rodzice lub starsze rodzeństwo.

Dla dzieci w wieku przedszkolnym bierne palenie oznacza między innymi:

 • zwiększoną częstość występowania przewlekłego zapalenia ucha środkowego,
 • zwiększona konieczność interwencji chirurgicznej w przebiegu zapalenia ucha środkowego,
 • zaburzenia rozwoju psychoruchowego,
 • zaburzenia zachowania dziecka,
 • zmniejszona gotowość szkolna,
 • mniejsza odporność na infekcje.

Palenie bierne rzadko postrzegane jest w kategoriach zagrożenia ,a palenie przy dzieciach jest prawie normą. Najskuteczniejszym działaniem w dziedzinie profilaktyki chorób odtytoniowych jest zapobieganie paleniu tytoniu, a edukacja w tym kierunku jest niezbędna od najmłodszych lat.

 

Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej ph. "Czyste powietrze wokół nas" powstał w 1997 roku i  ma charakter profilaktyczny.

PSSE Białystok realizuje program przy współpracy Departamentu Spraw Społecznych Referatu Zdrowia Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

 

Adresaci programu:

Dzieci 5-6 letnie, ich rodzice i opiekunowie.

 

Cele główne programu:

 

 • Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
 • Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe programu:

 • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 • Wykształcenie umiejętności różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu tytoniowego.
 • Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

 

Metodyka programu:

 

Program opracowany jest na 5 zajęć – wg scenariuszy, które mogą być rozwijane i doskonalone wg własnych potrzeb i możliwości.

Zajęcia mają charakter warsztatowy. W przebiegu zajęć wykorzystano przede wszystkim metody aktywizujące , których istotą jest umożliwienie dzieciom zaangażowania wszystkich zmysłów i podjęcia rożnych form aktywności w procesie zdobywania informacji i kształtowania umiejętności.

 

Materiały do wykorzystania w realizacji programu 2016/2017:

 • PORADNIK DLA NAUCZYCIELA – scenariusze zajęć, list do rodziców, załączniki do wykorzystania podczas zajęć - do pobrania [pdf]
 • PLAKAT – źródła dymów,
 • KOLOROWANKA – (z Dinusiem, kwiatami itp.)
 • PŁYTA CD– Piosenka o Dinku
 • ULOTKI dla rodziców, opiekunów, wychowawców
 • Czyste powietrze wokół nas - prezentacja założeń i metod realizacji programu - do pobrania [ppt]
 • Znaczki do kolorowania - do pobrania [zip]
 • Druki i formularze 2013/2014 - do pobrania [zip]
 • Maskotka - Dinek
 • ustawa- do pobrania [pdf]

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Wpisany przez Grzegorz Kruk   
Poprawiony: czwartek, 18 maja 2017 07:25
 
NIZP - Państwowy Zakład Higieny Instytut Żywności i Żywienia Monitoring Jakości Sanitarnej Wody Instytut Medycyny Pracy Ministerstwo Zdrowia