Informacje dotyczące wstrzymywania i wycofywania produktów leczniczych PDF Drukuj Email
piątek, 28 marca 2014 08:58

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż na stronach Głównego Inspektora Farmaceutycznego (http://www.gif.gov.pl/) dostępne są decyzje i komunikaty wstrzymujące lub wycofujące z obrotu produkty lecznicze.

Wpisany przez Elżbieta Cichoń   
Poprawiony: piątek, 28 marca 2014 09:03
 
Stanowisko GIS dotyczące szczepień przeciwko ospie wietrznej PDF Drukuj Email
wtorek, 20 grudnia 2011 08:55

Służbowe stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego  dotyczące szczepień przeciwko ospie wietrznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie oobowiązkowych szczepień ochronnych.

Dokument do pobrania

Wpisany przez Administrator   
 
Informacja dotycząca szczepionek przeciwko pneumokokom PDF Drukuj Email
czwartek, 29 września 2011 10:47

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przekazuje w załączeniu informację dotyczącą szczepionek przeciwko pneumokokom: Synflorix PCV 10 i Prevenar PCV 13 do stosowania zgodnie z programem szczepień ochronnych.

Stanowisko Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy  Ministrze Zdrowia dotyczące realizacji szczepień przeciw pneumokokom u dzieci z grup ryzyka [pdf]

Wpisany przez Administrator   
Poprawiony: czwartek, 29 września 2011 10:56
 
Informacja dla osób wyjeżdżających w regiony odmienne klimatycznie o podwyższonym ryzyku wystąpienia chorób zakaźnych i tropikalnych PDF Drukuj Email
poniedziałek, 28 lutego 2011 09:05

Informacja dla osób wyjeżdżających w regiony odmienne klimatycznie o podwyższonym ryzyku wystąpienia chorób zakaźnych i tropikalnych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi (Dz.U. Nr 180, poz. 1215)

 

określa:

 

  • wykaz zalecanych szczepień ochronnych
  • sposób finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi
  • wzór Międzynarodowej Książeczki Szczepień oraz sposób jej wydawania i dokonywania w niej wpisów
  • sposób prowadzenia dokumentacji z wykonanych zalecanych szczepień ochronnych.

 

 

WYKAZ ZALECANYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

(Załącznik nr 1 do rozporządzenia)

 

Szczepienie przeciw:

1) wirusowemu zapaleniu wątroby typu A;

2) wirusowemu zapaleniu wątroby typu B;

3) nagminnemu zapaleniu przyusznic (śwince);

4) odrze;

5) różyczce;

6) ospie wietrznej;

7) grypie;

8) rotawirusom;

9) błonicy;

10) tężcowi;

11) krztuścowi;

12) Streptococcus pneumoniae;

13) Neisseria meningitidis;

14) pałeczkom Haemophilus influenzae typu b;

15) kleszczowemu (arbowirusowemu) zapaleniu mózgu;

16) cholerze;

17) durowi brzusznemu;

18) wściekliźnie;

19) ostremu zapaleniu rogów przednich rdzenia (chorobie Heinego-Medina);

20) żółtej gorączce1);

21) ludzkiemu wirusowi brodawczaka;

22) gruźlicy.

______

1) Szczepienie przeciw żółtej gorączce jest zalecanym szczepieniem ochronnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Wykonywanie szczepienia przeciw żółtej gorączce u osób wyjeżdżających za granicę regulują międzynarodowe przepisy zdrowotne oraz przepisy sanitarne poszczególnych krajów.

 

 

 

WZÓR MIĘDZYNARODOWEJ KSIĄŻECZKI SZCZEPIEŃ (określa załącznik nr 2 do rozporządzenia)

Uwagi: Międzynarodowa Książeczka Szczepień składa się z 16 stron wraz z okładką, oprawa kartonowa, format A6, o wymiarach: 8,5 cm x 12,5 cm. Cała książeczka ma żółte tło, druk napisów jest wykonany w kolorze czarnym.

  • Międzynarodowa Książeczka Szczepień jest wydawana przez świadczeniodawców przeprowadzających zalecane szczepienia ochronne, na wniosek osoby poddającej się zalecanemu szczepieniu ochronnemu.
  • Wydanie Międzynarodowej Książeczki Szczepień jest rejestrowane przez świadczeniodawców przeprowadzających zalecane szczepienia ochronne.
  • W Międzynarodowej Książeczce Szczepień oprócz szczepień wymaganych na podstawie międzynarodowych przepisów zdrowotnych, o których mowa w art. 19 ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, mogą być odnotowywane również inne szczepienia ochronne.
  • Wpisu do Międzynarodowej Książeczki Szczepień informacji o przeprowadzeniu szczepień ochronnych dokonuje osoba przeprowadzająca szczepienie ochronne.
  • Wpisu do Międzynarodowej Książeczki Szczepień informacji o przeprowadzeniu szczepień ochronnych, osoba mająca uprawnienia do prowadzenia szczepień ochronnych może dokonać również w terminie późniejszym, o ile na podstawie przedstawionej dokumentacji szczepień ochronnych możliwe jest ustalenie danych niezbędnych do dokonania wpisu, a fakt przeprowadzenia szczepienia ochronnego nie budzi wątpliwości.

 

Jednocześnie przypomina się osobom wyjeżdżającym w regiony odmienne klimatycznie, o podwyższonym ryzyku wystąpienia chorób zakaźnych i tropikalnych, o odpowiedzialności organizatorów turystyki - wynikających z art. 13 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 187, z późn. zm.) że:

Ust. 1. Organizator turystyki lub pośrednik turystyczny jest obowiązany podać klientowi, przed zawarciem umowy:

1)  ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie paszportu i wizy oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej;

2)  informację o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej oraz o zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

Ust. 2. Organizator turystyki jest obowiązany poinformować klienta o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego. Dotyczy to także zagrożeń powstałych po zawarciu umowy.

 

Informacje w ust. 1-2 powinny być  podane klientowi na piśmie

Wpisany przez Halina Liżewska   
Poprawiony: czwartek, 18 maja 2017 13:38
 
Do zapoznania się i wykorzystania przez lekarzy pierwszego kontaktu PDF Drukuj Email
czwartek, 08 lipca 2010 08:22

Rekomendacje zespołu ekspertów stosowania dwudawkowego schematu szczepień przeciw ospie wietrznej. (załącznik)

Wpisany przez Administrator   
Poprawiony: czwartek, 08 lipca 2010 10:34
 
Roczne zapotrzebowanie na szczepionki PDF Drukuj Email
czwartek, 17 czerwca 2010 10:25

Zgodnie z art. 18 ust. 6 - 8 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 947)

6. Stacje sanitarno-epidemiologiczne ustalają roczne zapotrzebowanie na szczepionki, przechowują szczepionki i zaopatrują w nie świadczeniodawców prowadzących szczepienia.
7. Koszty zakupu szczepionek, o których mowa w ust. 5, są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
8. Szczepionki zakupione przez ministra właściwego do spraw zdrowia są transportowane i przechowywane z zachowaniem łańcucha chłodniczego oraz na zasadach określonych w przepisach prawa farmaceutycznego.

 

Wpisany przez Administrator   
Poprawiony: poniedziałek, 16 marca 2015 11:46
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2
NIZP - Państwowy Zakład Higieny Instytut Żywności i Żywienia Monitoring Jakości Sanitarnej Wody Instytut Medycyny Pracy Ministerstwo Zdrowia