Sprawozdanie z realizacji szczepień ochronnych – kwartalne i roczne PDF Drukuj Email
czwartek, 17 czerwca 2010 10:03

Zgodnie z § 13 i 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U.11.182.1086) świadczeniodawcy przechowujący karty uodpornienia i prowadzący szczepienia ochronne mają obowiązek sporządzania i przesyłania - w ustalonym terminie - do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej kwartalnych i rocznych sprawozdań z realizacji szczepień ochronnych (załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia) wraz z listą osób, które nie poddały się szczepieniom ochronnym.

§ 13.

Kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych, którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, jest sporządzane i przekazywane przez osoby przeprowadzające obowiązkowe szczepienia ochronne państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie 7 dni po zakończeniu kwartału, za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo listem poleconym.

§ 14.

Kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych, którego wzór jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia, jest sporządzane i przekazywane przez osoby przeprowadzające obowiązkowe szczepienia ochronne państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie 15 dni po zakończeniu kwartału, za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo listem poleconym.

 

 

Osiągnięty w roku sprawozdawczym stan zaszczepienia dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat przeciw chorobom zakaźnym objętym obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi oraz liczbę osób zaszczepionych przeciw chorobom zakaźnym objętym szczepieniami zalecanymi - zgodnie z obowiązującym „Programem Szczepień Ochronnych” – przekazuje się w formie sprawozdaniu MZ-54.

  • Zgodnie z terminem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 (Dz.U.10.3.14) zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne praktyki lekarskie, indywidualne specjalistyczne praktyki lekarski, grupowe praktyki lekarski, praktyki pielęgniarskie - wykonujące szczepienia ochronne – przekazują MZ-54 do PSSE raz w roku - do 21 stycznia 2011 r. za rok 2010.
Wpisany przez Elżbieta Cichoń   
Poprawiony: poniedziałek, 15 lutego 2016 10:45
 
NIZP - Państwowy Zakład Higieny Instytut Żywności i Żywienia Monitoring Jakości Sanitarnej Wody Instytut Medycyny Pracy Ministerstwo Zdrowia