Roczne zapotrzebowanie na szczepionki PDF Drukuj Email
czwartek, 17 czerwca 2010 10:25

Zgodnie z art. 18 ust. 6 - 8 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 947)

6. Stacje sanitarno-epidemiologiczne ustalają roczne zapotrzebowanie na szczepionki, przechowują szczepionki i zaopatrują w nie świadczeniodawców prowadzących szczepienia.
7. Koszty zakupu szczepionek, o których mowa w ust. 5, są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
8. Szczepionki zakupione przez ministra właściwego do spraw zdrowia są transportowane i przechowywane z zachowaniem łańcucha chłodniczego oraz na zasadach określonych w przepisach prawa farmaceutycznego.

 

 

Druki do pobrania:

  • upoważnienie do odbioru szczepionek z PSSE (druk)

 

Zapotrzebowanie na szczepionki na rok 2016:

 

Informacje dla pacjentów i lekarzy w zakresie przechowywania i transportowania zakupionych w aptekach preparatów szczepionkowych dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl - w dziale „Informacje Zimny Łańcuch”.

Wpisany przez Administrator   
Poprawiony: poniedziałek, 16 marca 2015 11:46
 
NIZP - Państwowy Zakład Higieny Instytut Żywności i Żywienia Monitoring Jakości Sanitarnej Wody Instytut Medycyny Pracy Ministerstwo Zdrowia