Zadania Sekcji Promocji Zdrowia PDF Drukuj Email
czwartek, 09 września 2010 08:12

 

 •  Rozpoznawanie i określanie potrzeb zdrowotnych w rejonie działania PSSE Białystok.

 

 •  Inicjowanie i wytyczanie kierunków przedsięwzięć zmierzających do zaznajomienia społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi  dla zdrowia oraz w celu ukształtowania odpowiednich i zachowań prozdrowotnych.

 

 •  Opracowywanie, wdrażanie, koordynowanie lokalnych programów prozdrowotnych oraz programów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

 

 •  Monitorowanie oraz prowadzenie ewaluacji interwencji programowych i nieprogramowych.

 

 •  Ocena działalności oświatowo-zdrowotnej prowadzonej przez podległe placówki.

 

 •  Udzielanie pomocy metodycznej i organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, placówkom oświatowo-wychowawczym i innym w realizacji działań prozdrowotnych.

 

 •  Współpraca z samorządami lokalnymi, instytucjami oraz mediami w ramach działań prozdrowotnych.

 

 •  Udział w imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez inne placówki i instytucje.

 

oraz

wypożyczanie:

 •  filmów edukacyjnych o tematyce zdrowotnej
 •  pomocy dydaktycznych

 udostępnianie:

 •  plakatów
 •  broszur
 •  ulotek

prezentowanie:

 •  wystaw plastycznych
 •  informacje na temat chorób, szczepień itp.

udzielanie porad:

 •  na temat konstruowania i realizacji programów prozdrowotnych, imprez, akcji

organizowanie:

 • szkoleń

 • konkursów (wiedzy, plastycznych, teatralnych)

 • imprez o tematyce prozdrowotnej.

 

Wpisany przez Grzegorz Kruk   
Poprawiony: czwartek, 16 września 2010 13:11
 
NIZP - Państwowy Zakład Higieny Instytut Żywności i Żywienia Monitoring Jakości Sanitarnej Wody Instytut Medycyny Pracy Ministerstwo Zdrowia