Rozporządze dotyczące zakażeń szpitalnych PDF Drukuj Email
piątek, 27 stycznia 2012 12:07

Kierownicy szpitali lub zespołów zakładów opieki zdrowotnej, w skład których wchodzi szpital zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r., poz. 947, z późń. zm.) są obowiązani zapewnić funkcjonowanie systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych.

Szczegółowe wymagania określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala (Dz.U. Nr 294, poz.1741) (w załączonym pliku).

Rozporządzenie określa:

  • listę czynników alarmowych
  • sposób prowadzenia rejestru zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych
  • sposób udostępniania danych objętych rejestrem
  • okres przechowywania danych w rejestrze
  • wzory i sposób sporządzania raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala
  • tryb i terminy przekazywania raportów właściwemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu.
Wpisany przez Halina Liżewska   
Poprawiony: środa, 03 sierpnia 2016 08:10
 
NIZP - Państwowy Zakład Higieny Instytut Żywności i Żywienia Monitoring Jakości Sanitarnej Wody Instytut Medycyny Pracy Ministerstwo Zdrowia