Czyste powietrze wokół nas

Pierwszym środowiskiem  w jakim dziecko się rozwija jest rodzina, następnie instytucje wychowawcze jak przedszkole, szkoła czy grupa rówieśnicza. Wzory zachowań również w odniesieniu do nałogu palenia kształtuje między innymi środowisko rodzinne. Z badań wynika ,że prawdopodobieństwo palenia przez dzieci wzrasta, kiedy palą rodzice lub starsze rodzeństwo.

Dla dzieci w wieku przedszkolnym bierne palenie oznacza między innymi:

 • zwiększoną częstość występowania przewlekłego zapalenia ucha środkowego,
 • zwiększona konieczność interwencji chirurgicznej w przebiegu zapalenia ucha środkowego,
 • zaburzenia rozwoju psychoruchowego,
 • zaburzenia zachowania dziecka,
 • zmniejszona gotowość szkolna,
 • mniejsza odporność na infekcje.

Palenie bierne rzadko postrzegane jest w kategoriach zagrożenia ,a palenie przy dzieciach jest prawie normą. Najskuteczniejszym działaniem w dziedzinie profilaktyki chorób odtytoniowych jest zapobieganie paleniu tytoniu, a edukacja w tym kierunku jest niezbędna od najmłodszych lat.

Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej ph. “Czyste powietrze wokół nas” powstał w 1997 roku i  ma charakter profilaktyczny.

PSSE Białystok realizuje program przy współpracy Departamentu Spraw Społecznych Referatu Zdrowia Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Adresaci programu:

Dzieci 5-6 letnie, ich rodzice i opiekunowie.

Cele główne programu:

 • Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
 • Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe programu:

 • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 • Wykształcenie umiejętności różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu tytoniowego.
 • Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

Metodyka programu:

Program opracowany jest na 5 zajęć – wg scenariuszy, które mogą być rozwijane i doskonalone wg własnych potrzeb i możliwości.

Zajęcia mają charakter warsztatowy. W przebiegu zajęć wykorzystano przede wszystkim metody aktywizujące , których istotą jest umożliwienie dzieciom zaangażowania wszystkich zmysłów i podjęcia rożnych form aktywności w procesie zdobywania informacji i kształtowania umiejętności.

Materiały do wykorzystania w realizacji programu :

 • PORADNIK DLA NAUCZYCIELA – scenariusze zajęć, list do rodziców, załączniki do wykorzystania podczas zajęć – poradnik cpwn
 • PLAKAT
 • KOLOROWANKA – Kolorowanka_i_tekst_piosenki_o_Dinku
 • PŁYTA CD– Piosenka o Dinku
 • ULOTKI dla rodziców, opiekunów, wychowawców
 • Czyste powietrze wokół nas – prezentacja założeń i metod realizacji programu – cpwn prezentacja 2019
 • Znaczki do kolorowania – do pobrania
 • Druki i formularze- Sprawozdanie cpwn koordynatorzy
 • Maskotka – Dinek
 • Przebranie Dinka do nieodpłatnego wypożyczenia na imprezy, eventy placówkom realizującym program.