Podlaski program zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych

Zdrowie jest czynnikiem kształtującym nasze życie. Jest potrzebne, aby  poprawić pozycję społeczną, zrobić karierę. Zależy ono od naszych decyzji, nawyków i przyzwyczajeń, od naszego stylu życia. Zdrowy styl życia zakłada eliminowanie zachowań zagrażających mu.

Najmniej korzystnym dla zdrowia elementem stylu życia było i jest palenie tytoniu. Polska nadal znajduje się w czołówce krajów o największej konsumpcji tytoniu na świecie. Liczbę palaczy w naszym kraju szacuje się na ponad 9 milionów osób wypalających około 90 miliardów papierosów rocznie.

Epidemia tytoniowa koncentruje się przede wszystkim wśród osób o niskim statusie społeczno-ekonomicznym. Zauważalna jest też coraz wcześniej inicjacja tytoniowa wśród dzieci i młodzieży. Są to grupy pozbawione wzorców właściwych zachowań zdrowotnych w rodzinie, dorastające w przekonaniu (wynikającym z obserwacji palących rodziców i sąsiadów, a wzmacnianym przez obecność nałogu palenia w filmach i szeroko pojętym przemyśle rozrywkowym), że palenie tytoniu jest w ludzkim zachowaniu normą. Uzależnienie od tytoniu jest chorobą trudną do leczenia, dlatego najlepiej w ogóle nie zaczynać palić.

Cały cywilizowany świat rzuca palenie. Jest to wynikiem rosnącej wiedzy o szkodliwym wpływie palenia na zdrowie, energicznie prowadzonej kampanii antynikotynowej oraz zaistniałych zmian kulturowych – palenie przestało być oznaką „męskości” lub elegancji. Nie bez znaczenia jest również ograniczenie palenia w miejscach publicznych i zakładach pracy.

Moda na niepalenie zaczyna docierać do Polski. Powiększa się grupa Polaków, którzy nigdy nie palili, rośnie liczba rzucających palenie. Niestety ciągle istnieje ogromny problem wśród młodzieży , zwłaszcza wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jest to okres nauki wyróżniający się wzmożonym zainteresowaniem wszelkimi używkami, stąd też działania powinny być adresowane przede wszystkim do tej grupy odbiorców.

Adresaci:

ogół społeczeństwa

Cele programu:

  • rozpowszechnienie wiedzy na temat szkodliwego wpływu palenia czynnego i biernego na zdrowie dzieci , młodzieży i dorosłych
  • kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi oraz za skutki zachowań związanych z paleniem tytoniu
  • tworzenie i upowszechnianie mody na niepalenie

Strategie i metody

  • Wdrażanie i realizacja programów profilaktyki antytytoniowej kierowanych do dzieci i młodzieży : „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, “Bieg po zdrowie”.
  • Kontynuacja działań edukacyjnych wśród  kadry medycznej, pedagogicznej i uczniów  mająca na celu podejmowanie i uatrakcyjnianie działań antynikotynowych na terenie własnych placówek.
  • Organizacja konkursów i imprez o tematyce antynikotynowej skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych – poprzedzonych działaniami edukacyjnymi  w.w grup.
  • Włączenie się do ogólnopolskich kampanii antynikotynowych ze szczególnym uwzględnieniem akcji: Światowy Dzień bez Tytoniu,  Rzuć Palenie Razem z Nami.
  • Tworzenie koalicji antynikotynowych – poszukiwanie partnerów i wspólne zintegrowane działania podejmowane na terenie działania PSSE .
  • Monitoring działań programowych.