Program Pierwotnej Profilaktyki Wad Cewy Nerwowej

Wady cewy nerwowej są to wady wrodzone pojawiające się w bardzo wczesnym okresie ciąży. Wykształcają się między 17 a 30 dniem od poczęcia, zwykle zanim kobieta dowiaduje się, że jest w ciąży.  W tym bardzo wczesnym okresie  następuje ukształtowanie i zamknięcie cewy nerwowej, z której później powstanie rdzeń kręgowy, mózg i osłaniające je tkanki. Wady cewy nerwowej dzieli się na dwie zasadnicze grupy: bezmózgowie oraz przepukliny mózgu i rdzenia. W 80 % przypadków wadom tym towarzyszy wodogłowie. Występowanie wad cewy nerwowej ma wpływ nie tylko na życie dziecka i jego rodziny, ale również całej społeczności. W miarę jak dziecko z rozszczepem kręgosłupa dorasta, staje przed problemami medycznymi, zdrowotnymi, edukacyjnymi, emocjonalnymi i finansowymi. Porażenie nóg, trudności z kontrolą pracy jelit i pęcherza moczowego występują często u osób z tą wadą. Problemy te wpływają na zdrowie, poczucie własnej wartości, kontakt z innymi ludźmi oraz możliwość podjęcia pracy i rekreacji.

Na podstawie przeprowadzonych badań naukowych stwierdzono iż istotną rolę w profilaktyce odgrywa kras foliowy zawarty w pożywieniu, bądź dostarczany do organizmu w postaci gotowego preparatu. Niedobór kwasu foliowego powoduje zaburzenia rozwoju cewy nerwowej, nasilenie procesów miażdżycowych, podatność na transformacje nowotworową, zaburzenia psychiczne o charakterze depresyjnym. Kwas foliowy należy do rozpuszczalnych w wodzie witamin z grupy B. Jest mikroelementem niezbędnym dla życia i nie jest produkowany w organizmie człowieka. Źródłem zaopatrzenia jest wiele produktów żywnościowych zawierających foliany. Badania dowiodły, że codzienne przyjmowanie 0.4 mg kwasu foliowego przed poczęciem dziecka i w pierwszych 12 tygodniach ciąży w 70 % zmniejsza ryzyko powstawania wad cewy nerwowej.

Istotną sprawą jest również uświadomienie  młodym ludziom, że od ich stanu zdrowia zależeć  będzie ich dalsze życie, kariera zawodowa, jak i zdrowie i prawidłowy rozwój ich przyszłych dzieci.

Program ogólnokrajowy Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie  koordynowany

i realizowany przez PSSE od 1998 roku. PSSE Białystok realizuje program przy współpracy Departamentu Spraw Społecznych Referatu Zdrowia Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Adresaci programu:

Młode dziewczęta i kobiety  w wieku rozrodczym.

Cel główny programu:

Zmniejszenie występowania wad wrodzonych cewy nerwowej u noworodków

Cele szczegółowe programu:

  • wzrost wiedzy o roli kwasu foliowego w profilaktyce wad wrodzonych cewy nerwowej
  • upowszechnienie spożycia kwasu foliowego przez kobiety w wieku rozrodczym
  • kształtowanie wśród młodych kobiet świadomości realnego wpływu na zdrowie ich przyszłego potomstwa

Metody realizacji:

Edukacja:

  • dziewcząt (młodzieży) ze szkół  ponadgimnazjalnych poprzez    rzeszkolonych koordynatorów i realizatorów szkolnych (nauczyciele, pielęgniarki)
  • studentów
  • „młodych” planujących zawrzeć związek  małżeński poprzez poradnie przedmałżeńskie

Upowszechnienie informacji na temat pierwotnej profilaktyki WCN:

  • w ramach poradnictwa i rozdawnictwa  materiałów o-z osobom zgłaszającym się   do Sekcji PZ PSSE
  • ekspozycja form wizualnych w PSSE
  • rozdawnictwo materiałów w trakcie festynów i imprez prozdrowotnych
  • wypożyczanie filmów “Szansa na zycie”, “Wystarczy chcieć”.

Osoby zainteresowane realizacją ww tematyki zapraszamy po materiały edukacyjne do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Białymstoku  ul.Warszawska 57a pok. nr 6 Materiały do wykorzystania w realizacji programu:

 

druk sprawozdania 2018/2019 SPRAWOZDANIE- CEWA 2018-19