Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

Państwowa Inspekcja Sanitarna od początku epidemii HIV/AIDS w Polsce bierze udział w systematycznych działaniach edukacyjnych w zakresie zapobiegania zakażeniom wirusem HIV. Prowadzona jest edukacja i uświadamianie społeczeństwa, ze szczególnym nasileniem działalności wśród młodzieży oraz kształceniem wybranych grup zawodowych: narażonych na zakażenie, lub prowadzących edukację.

PSSE od 1999 roku aktywnie uczestniczy w realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS ,  realizując własne programy dostosowane do warunków lokalnych i włączając się  do organizacji kampanii medialnych Krajowego Centrum d/s AIDS.

Adresaci :

 • ogół społeczeństwa
 • młodzież
 • grupy zawodowe szczególnie narażone na zakażenie lub prowadzące edukację.

Cele główne programu:

 • ograniczenie rozprzestrzeniania HIV w Polsce
 • kształtowanie właściwych postaw wobec problemów związanych z zakażeniem wirusem HIV i chorobą AIDS

Cele szczegółowe programu:

 • zwiększenie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS ze szczególnym uwzględnieniem ryzykownych zachowań
 • wykształcenie postaw akceptacji i tolerancji wobec osób żyjących z HIV i chorych na AIDS
 • ukazanie trwałej więzi emocjonalnej w rodzinie jako skutecznego środka wychowania zdrowego dziecka odpornego na uzależnienia i negatywne wpływy środowiska

Metody realizacji:

 • organizowanie szkoleń, zajęć edukacyjnych, spotkań doszkalających dla różnych grup społeczeństwa
 • organizowanie konkursów, imprez, akcji  z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS oraz Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS
 • organizacja Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS
 • dystrybucja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych nt HIV/AIDS dla różnych środowisk zainteresowanych problematyką
 • realizacja kampanii medialnych

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie :

http://www.aids.gov.pl/