Ogólnopolski Dzień Tornistra

Państwowy Powiatowy i Inspektor Sanitarny w Białymstoku  informuje, że w związku z rozpoczęciem roku szkolnego oraz podpisaną 17 stycznia deklaracją współpracy pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Głównym Inspektorem Sanitarnym na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym, 1 października został ogłoszony przez Panią Annę Zalewską Minister Edukacji Narodowej – Ogólnopolskim Dniem Tornistra.

Jego celem jest podejmowanie i nagłośnienie działań Ministerstwa Edukacji Narodowej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej związanych z profilaktyką wad postawy. W wydarzeniu tym przewiduje się udział wszystkich szkół podstawowych w kraju. Skierowane jest ono do dyrektorów szkół, nauczycieli, pielęgniarek i higienistek szkolnych oraz rodziców i opiekunów dzieci.

Więcej informacji:

www.lekkitornister.org

www.facebook.com/lekkitornister