III edycja konkursu pt. „Szkoła wolna od używek”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że Główny Inspektorat Sanitarny organizuje III edycję konkursu pt. „Szkoła wolna od używek”.
Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych organizowanym w ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.
W konkursie mogą wziąć udział także szkoły ponadgimnazjalne, które nie uczestniczą w programie edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs organizowany jest w ramach utrzymania trwałości rezultatów Projektu KIK/68 pt. ”Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

W obecnej edycji zadanie konkursowe będzie polegało na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Prace konkursowe oceniane będą na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu.

Prace konkursowe ze szkół miasta Białystok i powiatu białostockiego należy przekazać do:

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku,
ul. Warszawska 57 A,
w terminie do dnia 15 kwietnia 2019r.

Ważne, aby nauczyciele uczestniczący w pracach zespołów konkursowych, również dołączyli do dokumentacji konkursowej, wypełniony przez siebie Załącznik Nr 3 „Zgoda na wykorzystanie wizerunku”.

Załączniki: