Turniej Wiedzy i Sprawności

Podejmując działania antytytoniowe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przy współpracy z Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Białymstoku  zaprasza Szkoły Podstawowe i gimnazja, do udziału w II Turnieju o tematyce antynikotynowej  i prozdrowotnej w ramach  Światowego Dnia Bez Tytoniu.

Celem podjętej interwencji jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży oraz utrwalenie wiedzy dotyczącej szkodliwości palenia tytoniu i zasad zdrowego stylu życia.

Pierwszy etap turnieju zaplanowany jest na miesiąc kwiecień 2019 r. Kolejny etap odbędzie się w miesiącu maju 2019 r.

Szczegóły dotyczące organizacji poszczególnych etapów zawarte są w regulaminie turnieju.

regulamin turnieju  2019

Załacznik 1 karta zgłoszenia do turnieju 2019

załącznik 2 zgoda niepełnoletni