obrazek

Komunikat Wojewody Podlaskiego – stan podwyższonej gotowości szpitali

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w zakresie koronawirusa SARSCov-2 w dniu 29.02.2020 r. Wojewoda Podlaski wydał komunikat dotyczący stanu podwyższonej gotowości szpitali w woj. podlaskim. Komunikat dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/uwpodlaski/komunikat-wojewody-podlaskiego–stan-podwyzszonejgotowości-szpitali

Ponadto zaleca się śledzenie na bieżąco stron, na których umieszczane są najnowsze doniesienia na temat zakażenia oraz materiały informacyjne do pobrania:
♦ Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/comusisz-wiedziec-o-koronawirusie
♦ Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/
♦ Światowej Organizacji Zdrowia: https://www.who.int,
♦ Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej: https://www.wsse.bialystok.pl/