Home » Kontakty z osobami zakażonymi (Tabele do pobrania)

Kontakty z osobami zakażonymi (Tabele do pobrania)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku zwraca się z prośbą o przekazywanie danych w przypadku kontaktu z osobą zakażoną wg załączonych tabel. Tabele należy przekazywać w niezmienionej formie.

 

Kontakty z osobą zakażoną (RODZINA) xlsx
Kontakty z osobą zakażoną (ZAKŁAD PRACY) xlsx
Kontakty epidemiczne (SZKOŁA) xlsx
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych docx

 

Wzory dostępne są również w sekcji “Dokumenty do pobrania / COVID 19“.

Prosimy również o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z COVID-19.