Home » Sekcja ds. Pracowniczych i Administracyjnych

Sekcja ds. Pracowniczych i Administracyjnych

(pokój 208 na II piętrze)

Kierownik Sekcji ds. Pracowniczych i Administracyjnych PSSE w Białymstoku
Anna Gryc-Leśniak
ul. Warszawska 57A, pok. 208