Home » Sekcja Ekonomiczna

Sekcja Ekonomiczna

(pokoje 200, 209 na II piętrze)

Kierownik Sekcji Ekonomicznej PSSE w Białymstoku
Główny Księgowy
Teresa Cimochowska
ul. Warszawska 57A, pok. 209