Home » Zatwierdzenie zakładu lub uzyskanie wpisu do rejestru zakładów

Zatwierdzenie zakładu lub uzyskanie wpisu do rejestru zakładów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2017 poz. 149, ze zm.) zakłady, które:

 1. produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego,
 2. wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej,
 3. produkują lub wprowadzają do obrotu żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego (o której mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 853/2004, z zastrzeżeniem art. 73 ust. 6),
 4. działają na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakłady prowadzone przez podmioty zajmujące się recyklingiem

mogą rozpocząć działalność po zatwierdzeniu lub po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów.

Zatwierdzanie jest dokonywane na podstawie wniosku podmiotu działającego na rynku spożywczym prowadzącego zakład.

Wpisowi do rejestru zakładów podlegają:

 1. działalność w zakresie dostaw bezpośrednich;
 2. urządzenia dystrybucyjne do sprzedaży żywności;
 3. obiekty lub urządzenia ruchome lub tymczasowe, uprzednio dopuszczone do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;
 4. gospodarstwa agroturystyczne;
 5. podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji win gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych w ilości mniejszej niż 1000 hl w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina;
 6. apteki, punkty apteczne i hurtownie farmaceutyczne określone przepisami prawa farmaceutycznego;
 7. sklepy zielarskie;
 8. przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów oraz wprowadzający do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie;
 9. producenci gazów technicznych na potrzeby podmiotów działających na rynku spożywczym;
 10. zakłady prowadzące działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności „na odległość” (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet;
 11. zakłady działające na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakłady prowadzone przez podmioty zajmujące się recyklingiem;
 12. podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną.

W wyżej wymienionych przypadkach podmiot działający na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością jest obowiązany złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów.

Wzory wniosków o:

 • wpis zakładu do rejestru zakładów
 • zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów
 • dokonanie zmian w rejestrze zakładów
 • wykreślenie z rejestru zakładów

dostępne w sekcji Dokumenty do pobrania.